Vår historia

Det är med kärlek till arvet och genuin omsorg om kvalitet och miljö som vi driver en av Europas modernaste kvarnar. Genom århundrande har familjen Stenström byggt upp den verksamhet som idag är hjärtat i Sveriges äldsta familjeföretag. Berte Qvarn ligger i halländska Slöinge.

Att mala mjöl i samklang med naturen har för oss alltid varit en självklarhet. När den första mjölsäcken lämnade Berte Qvarn var det förmågan att tillvarata Suseåns energi som gjorde det möjligt att börja förädla den förstklassiga spannmål som odlades i trakten.

Med gemensamma krafter har familjen Stenström drivit vår kvarn ända sedan 1569. På en och samma plats har generationer av skickliga, entusiastiska mjölnare genom århundraden byggt upp den verksamhet som idag är hjärtat i Sveriges äldsta familjeföretag. Vårt mjöl är malt enligt samma principer – på samma plats, med kraft från samma vatten och av samma familj.

Trots vår höga ålder, är vi en av Europas modernaste kvarnar. Så njut av kvaliteterna hos ett modernt producerat mjöl med anor som få andra svenska produkter!

 

Boken 425 år kring en gammal qvarn, är en krönika om Berte Qvarn och SIA Glass, ett jordbruk och en familj. 

Berte Qvarns namn finns präntades för första gången den 11 augusti 1569 i Lunds stifts "Landebog". Landebogen, eller jordeboken som den hette i Sverige, var en förteckning över kyrkornas, prästernas och klockarnas egendomar och inkomster. Det var Slöinge kyrka som ägde Berte Qvarn och marken däromkring.

Att kyrkan ägde kvarnar var vanligt sedan 1100-talet, då cisterciensermunkar kom hit från alperna och lärde oss att bygga vattenkvarnar. 1569 kallades Berte dock för "stenkvarnen", ett namn som hängde med långt in på 1800-talet.

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46(0)346 71 52 00 | +46 (0)346 71 52 01