Koncernen

Vårt hjärta finns i Bertegruppen – Sveriges äldsta familjeföretag. Berte Qvarn AB ingår tillsammans med systerbolagen SIA Glass och Berte Gård i Bertegruppen. Bertegruppen ägs till 70% av familjen Stenström och 30% av BERTEBOS Stiftelse.

BERTEBOS Stiftelse instiftades 1994 av Olof och Brita Stenström. Den har till ändamål att främja undervisning och vetenskaplig forskning inom livsmedelssektorn. Stiftelsen har gett ett antal forskare möjlighet, genom Bertebos Prize och stipendium, att fortsätta sina viktiga forskningsarbeten inom områdena jordbruk och livsmedel.

SIA Glass AB

Glass ska göras av grädde – annars kan det kvitta /glassmästare Per Stenström. 

1961 började glasstillverkningen i Slöinge och 1962 startade qvarnens dåvarande VD, Olof Stenström, SIA Glass AB. Sedan 1995 är SIA Glass ett systerbolag till Berte Qvarn med Rolf Frid som VD.

Berte Gård AB

Berte Gård AB är lantbruket som av tradition alltid hört till qvarnen. 

Idag ligger gården som ett fristående systerbolag i företagsgruppen och VD för Berte Gård är Henrik Stenström. Mjölkproduktionen utgörs av 240 kor och den brukade arealen är 260 ha samt 50 ha skog.

I ladugården finns även en konferensavdelning med tillhörande visningsrum där man ser ner till djuren. Trots att detta ligger i direkt anslutning till ladugården, är konferensavdelningen ko-lukt-fri.

Berte Museum – ”Livet på landet”

Berte Museum är ett privat nostalgimuseum med det mesta från landsbygden.

Berte Museum finns tack vare Anders Stenström, tidigare qvarnmästare på Berte Qvarn. Han hade ett stort intresse för jordbrukshistoria och önskan att vilja bevara denna kultur för kommande generationer. 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46(0)346 71 52 00 | +46 (0)346 71 52 01